Il-familja hija l-futur tal-umanità. Hadd ma jista jghix minghajr familja. Hadd ma jista’ jghix wahdu. Il-familja hija patrimonju tal-umanità li trid tigi mharrsa u sostnuta kontinwament ...

Is-Sibt 27 ta' Settembru, il-Moviment ta' Kana ta bidu għas-Sena Pastorali 2014 - 2015 permezz ta' laqgħa għall-membri li saret fiċ-Ċentru Pastorali Sant' Andrija fil-Mosta ...

Waħda mara Maltija għaddiet u għadha għaddejja minn esperjenza tremenda li turi kwalità ta’ mħabba verament eċċeżżjonali u sinċiera. Din l-esperjenza għandha sservi ta’ eżempju għall-miżżewġin kollha ...

Esperjenza ta’ Omm Maltija ... inħallu lilha tirrakkonta.