Is-Sibt 27 ta' Settembru, il-Moviment ta' Kana ta bidu għas-Sena Pastorali 2014 - 2015 permezz ta' laqgħa għall-membri li saret fiċ-Ċentru Pastorali Sant' Andrija fil-Mosta ...

Waħda mara Maltija għaddiet u għadha għaddejja minn esperjenza tremenda li turi kwalità ta’ mħabba verament eċċeżżjonali u sinċiera. Din l-esperjenza għandha sservi ta’ eżempju għall-miżżewġin kollha ...

Esperjenza ta’ Omm Maltija ... inħallu lilha tirrakkonta.

And they lived happily ever after. Hekk kienu jispiċċaw il-ħrejjef li konna naqraw meta konna żgħar. Wara n-namur, l-għerusija, imbagħad iż-żwieġ … u kif jgħid il-Malti, għammru u tgħammru, jiġifieri,...