Kulħadd huwa mħeġġeġ jattendi, speċjalment il-koppji u l-familji, għall-Quddiesa għall-Familji fl-okkażjoni tal-Jum Dinji tal-Familja, imtella' mill-Gruppi Familji Nsara fi ħdan il-Moviment ta' Kana. ...

Communicating the Family - Konferenza dwar il-Familja fl-okkażjoni tal-Jum Dinji tal-Familja.

Il-Moviment ta' Kana laqqgħa l-Laqgħa Ġenerali Annwali tiegħu nhar il-Ġimgħa 10 ta' April 2015. Il-laqgħa għall-membri u s-sostenituri tal-Moviment saret fis-Sala San Ġorġ Preca fl-Istitut Kattoliku l...

Fil-ktieb tiegħu “Your life is worth living”, l-Isqof Fulton Sheen jirrakonta esperjenza vera li ġrat f’Pariġi. Minn din l-istorja joħroġ ċar il-messaġġ li: “Ir-raġel jitqaddes permezz ta’ martu u l-m...