Ħafna huma l-koppji għarajjes li jidħlu għas-sagrament taż-żwieġ fi ħdan il-Knisja Kattolika, b’dik ix-xewqa f’qalbhom li ż-żwieġ tagħhom jirnexxi u li l-għaqda ta’ bejniethom tibqa’ għal dejjem ...

B’sogħba nħabbru l-mewt ta’ Salvu Mizzi, missier Dun Joe Mizzi ex-Direttur tal-Moviment ta' Kana. Il-funeral se jsir il-Ħamis 28 ta' April 2016, fit-7.45am, fil-Knisja Arċipretali ta' Ħaż-Żebbuġ. Il-M...

Living at Dar tal-Kleru (Clergy Home) after 40 years in Milan has made me deeply conscious of my advanced age ... by Mgr. Charles Vella - Founder of Cana Movement.

Il-membri tal-Moviment ta' Kana kienu mistiedna għal-Laqgħa Ġenerali Annwali nhar il-Ġimgħa 22 ta’ April, 2016, fis-Sala San Ġorġ Preca tal-Istitut Kattoliku, il-Floriana, fis-6.00 p.m.