Din is-sena il-Knisja f’Malta ser tiċċelebra il-Ġimgħa Żwieġ bejn il-Hadd 8 ta’ Frar sal-Hadd 15 ta’ Frar 2015 ...

Punti ta’ riflessjoni minn Dun Joseph Mizzi, Direttur tal-Moviment ta' Kana ...

L-ebda siġra ma titla’ dritta waħidha. Meta jpoġġu xi siġra ġdida fit-toroq tagħna, il-ħaddiema jkunu pronti jorbtuha ma’ xi biċċa zokk oħxon ħalli dik is-siġra ġdida u dgħajfa titla’ dritta u tkun ti...

Il-familja hija l-futur tal-umanità. Hadd ma jista jghix minghajr familja. Hadd ma jista’ jghix wahdu. Il-familja hija patrimonju tal-umanità li trid tigi mharrsa u sostnuta kontinwament ...